O aktivite

Pohybom si ma nájdi

Pohybová aktivita je zameraná na pohyb v otvorenej prírode s prvkami orientácie a je určená pre všetky vekové kategórie a skupiny, ktoré majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb.

Úlohou je navštíviť všetky kontrolné stanovištia (ďalej len KS) v teréne, ktoré sú zakreslené na mape.

KS má svoj kód a písmeno. Číselný kód (napr.31) slúži na potvrdenie správnosti nájdenia KS v teréne, nakoľko sa v teréne nachádzajú i iné KS a nie vždy ste si istý, či ste na správnom KS.

Po nájdení KS pomocou mapy sa riaďte pokynmi pre príslušnú aktivitu. Najčastejšie si  odfotíte alebo zapíšete písmeno do tabuľky, ktorá je súčasťou mapy a výsledné heslo pošlete na príslušný mail podľa pokynov. Pohyb medzi KS je ľubovoľný bez časového limitu.

Po odoslaní hesla budete odmenení cenami. Niektoré aktivity sú spoplatnené. Sledujte i špeciálne ponuky, kde môžete získať i hodnotnejšie ceny.